Politika privatnosti

Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Ova Politika utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Politika se primjenjuje na HRVATSKI SINDIKAT RADNIKA MIGRANATA (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) sa sjedištem u Varaždinu, Ulica kralja Petra Krešimira IV 5, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način pružiti sve relevantne informacije o tome koji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, čuvaju i dijele, na koji način je moguće obratiti se HSRM-u sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Voditelj obrade

Hrvatski sindikat radnika migranata
Ulica kralja Petra Krešimira IV 5
Varaždin

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kratki pregled pojmova

Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).
Ispitanik je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik).

Obrada osobnih podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Službenik za zaštitu podataka – osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade usvaja sljedeća načela kojih će se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

LEGITIMNOST, PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST
Osobni podaci obrađivat će se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika. To znači da će voditelj obrade u svim relevantnim situacijama izvjestiti ispitanika o tome kako će obrađivati podatke (transparentnost), a obrada će se vršiti isključivo u skladu s time što je rečeno (pravednost) i u skladu sa svrhom koja je propisana u primjenjivom zakonu o zaštiti osobnih podataka (legitimnost).

OGRANIČENJE SVRHE
Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. Svrhe za prikupljanje i obradu osobnih podataka proizlaze iz Zakona o radu, Ustava RH ili drugog odgovarajućeg propisa primjenjivog na HSRM.

MINIMIZACIJA PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati, obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

TOČNOST PODATAKA
Prikupljeni osobni podaci bit će točni i ažurni, što znači da voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

OPREZNA POHRANA PODATAKA
Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

SIGURNOST PODATAKA
Hrvatski sindikat telekomunikacija provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu sa Uredbom te se predmetne mjere po potrebi preispituju i ažuriraju. Pristup osobnim podacima članova ograničen je na točno određene osobe koje osobnim podacima pristupaju na temelju posebno dodijeljenog ovlaštenja i primjenom korisničkog imena i lozinke. HSRM poduzima mjere kako bi osigurao da pojedinac koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke, ako to nije prema uputama voditelja obrade, a koje su sadržane u Politici sigurnosti osobnih podataka, Pravilniku o sigurnosti osobnih podataka, Proceduri obrade zahtjeva ispitanika i Proceduri u slučaju povrede podataka.
Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

HSRM pri svojem djelovanju i zastupanju zahtijeva prikupljanje osobnih podataka ispitanika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

1.    Izravno od strane samih ispitanika na način da ih ispitanici sami dostave uz privolu HSRM-u kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka. Svi potrebni podaci su propisani Pravilnikom o obradi osobnih podataka, odnosno Evidencijama obrade podataka voditelja obrade koje su sastavni dio tog Pravilnika.

2.    Iz drugih izvora koji mogu uključivati sakupljanje osobnih podataka ispitanika od poslodavca kod kojih djeluje HSRM (interni imenici radnika) ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise), a koji je bitan za ostvarenje prava i obveza propisanih Statutom HSRM-a, Zakonom o radu, Ustavom RH ili drugim odgovarajućim propisom.

3.    Automatski posjetom našim internetskim stranicama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (identifikatori kolačića), a kako bi posjet internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji. Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem web stranice može se pristati na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga se i dalje može pregledavati web stranica, ali neke mogućnosti neće biti dostupne.
Kolačić je dio informacija spremljenih na računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koja je posjećena (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što stranicu ispitanik opet otvori, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju internetskoj stranici HSRM-a. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog ispitanika. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako to ispitanik omogući. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje ispitanik nije dao te ne može pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na računalu.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Ispitanik ima mogućnost onemogućavanja spremanje kolačića na svoje računalo. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi se kolačiće isključili, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite  se pomoć i informacije o kolačićima te slijede upute.

Pravni temelji i svrhe za obradu osobnih podataka

Obrada podataka ispitanik od strane HSRM-a temelji se na zakonitosti obrade i svaka obrada ispunjava najmanje jedan od uvjeta:
•    ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha koje su propisane u Pravilniku o obradi osobnih podataka;
•    obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik strana ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
•    obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza HSRM-a;
•    obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika;
•    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti ispitanika;
•    obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa ispitanika ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika
•    obrada je nužna za ostvarenje prava i obveza propisanih Zakonom o radu, Ustavom RH ili drugim odgovarajućim propisom. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe.;

Prava ispitanika

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:
– svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu
– legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada
– vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka
– trećim stranama kojima se podaci proslijeđuju
– roku čuvanja podataka
– izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA
Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

PRAVO NA ZABORAV
Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE
Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA
Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

PRAVO NA PROCJENU:
Ispitanici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR NA PROFILIRANJE
Ispitanici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.

U slučaju da voditelj obrade odbije zahtijev ispitanika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

HSRM ima pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku na način na koji je ova Politika donešena.

Korištenje kolačića (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići
  • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
  • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 • Kolačići prve i treće strane
  • Kolačići prve strane (first-party cookies) – izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
  • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.
 • Neophodni i ostali kolačići
  • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati.
  • Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
  • Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

 • cc_cookie_accept
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika – prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane – Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
 • cc_cookie_decline
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika – prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane – Ova internet stranica
  • Sesijski / Trajni kolačić (ako prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)
 • _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi – 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)
  • Ova web stranica koristi Google Tag Manager i Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Kolačići prve strane – Ova internet stranica
  • Trajni kolačići
 • __ncuid (1 godina)
  • Ova web stranica koristi DoubleClick, tvrtku za posluživanje oglasa u vlasništvu tvrtke Google Inc (“Google”). DoubleClick koristi kolačiće za prilagodbu oglasa vašim interesima za pregledavanje. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naših web stranica (uključujući vašu IP adresu) prenose se na poslužitelj i pohranjuju. Ove se informacije upotrebljavaju za nagađanje vaših interesa da bi vam poslužili ciljano oglašavanje. Pogledajte pravila privatnosti usluge DoubleClick na sljedećem linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Na sljedećem linku možete isključiti prikupljanje Vaših podataka za personalizirano mrežno oglašavanje https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en.
  • doubleclick.net: DSID, IDE
   ova internet stranica: __ncuid (1 godina)
  • Trajni kolačići
 • lc_ssoundefined (3 godine), lc_window_state (sesijski)
  • Ova web stranica koristi LiveChat, servis za korisničku podršku putem chat razgovora. LiveChat koristi kolačiće radi automatske identifikacije određenog korisnika prilikom korištenja LiveChat usluga. Kolačići nam omogućuju da brzo potvrdimo vaš identitet i zbog njih korištenje LiveChat usluge postaje mnogo lakše i šire dostupno. Pogledajte pravila o privatnosti tvrtke LiveChat: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
  • livechatinc.com: landing_page, notification[status_ping], referrer, main_window_timestamp_1, main_window_timestamp_2, lc_sso1520, __livechat_lastvisit, __livechat, message_text, __lc_vv, _ga, _gid, amplitude_idlivechatinc.com, 3rdparty, recent_window, main_window_timestamp
   ova internet stranica: lc_ssoundefined (3 godine), lc_window_state (sesijski)
  • Trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Dobrodošli!

Prijava na račun

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?